پست‌ها

نمایش پست‌ها از September, 2012

امروز بعد از سالها دویدم

رشته اصلی ام دو میدانی بود , دو استقامتچندین سال می دویدمدر مسابقات دانشجویی چند تایی هم مقام به دست آوردمبرای تمرین, صبحهای زود  دور زمین  فوتبال دانشکده می دویدم ,شبها در سال ورزشی دانشگاهورود دخترها به زمین ممنوع بود. به همین علت روسری ام را دور صورتم می پیچیدم تا از دور شناخته نشوم و زمانی هم که حراستی چاق سر و کله اش درآن طرف زمین پیدا می شد, من از این طرف پا به فرار میگذاشتم صبحها از دستش فرار می کردم و شبها هنگام ورود به سالن سلامش میکردم هیچوقت نتوانست مرا بگیرد, هیچوقت هم مرا نشناخت با صدای سوت شروع  مسابقه من می دویدم  گامهای آغازین خیلی سخت بود. شلوغ بود و پر سر و صدا , هم دانشکده ای ها را می دیدی و تشویقهایشان را می شنیدی و مربی که چیزهایی در باره هماهنگی می گفت و تو وحشتزده مطمئن بود که نمی توانی مسابقه را به پایان برسانی که حتما نفس کم می آوری که شکست می خوریو می دویدیبعد از مدتی صداها کم می شد و چهره ها مبهم . تنها صدای بدنت بود. ضربان قلبت, نفسهایت , پاهایتو بعد سکوت سکوتی که در آن همه چیز را به یاد می آوردیگذشته ای  که بر دوش گیس طلای 18 ساله بار سنگینی بودو می دویدی …

امروز درمترو

زنی را دیدم که در زیر چادرش یک قفس پر از قناری داشت

من همسرش هستم

تو خیابون با خواهرک درحال حرف زدن و خندیدن بودیم که اسم فیلم را سر در سینما دیدیم
تا آخر خیابون به احترام حسن سلیقه سازندگان در انتخاب نام فیلم , سکوتی عمیق و فلسفی اختیار کردیم

خودش بود

وقتی بچه بودم , مادرک کیک درست می کرد. در این کیک پزهای برقی که یک  استوانه در وسطش بودروی کابینت مچاله می شدم و  در جادوی دستهای مادر غرق می شدم که تخم مرغ به هم می زد و آرد الک می کرد و بوی وانیل که درفضای آشپزخانه می پیچیدعجیب ترین بخش این نمایش موزیکال, زمانی بود که کاغذهای روغنی را در کف ظرف می ریخت و استوانه فلزی را در آن می گذاشت. و چه وظیفه  مهمی که من بر دوش داشتم:  نگه داشتن استوانه  تا او مایع را درون کیک پز بریزد...چرخش این مایع روشن و غلیظ در ظرف چشمانم مرا با خود می بردگاهی که مادرک اجازه می داد با انگشتم ته ظرف خالی را بلیسم ؛دیگر خدا بودشیفتگی من ادامه داشت زمانی که مدام  از پشت شیشه ظرف نگاه می کردم و رنگ کیک که به تدریج تیره و تیره ترمی شدو معجزه ای بود دیدن کیک بزرگ برشته ای که از ظرف بیرون می آمدو بعد دردناکترین بخش ماجرا انتظاری بود که برای خنک شدن کیک باید می کشیدمچقدر طولانی بود اما داستانبه  تراس خانه  ختم می شد و درخت باغچه و چایی داغ و  سهم  کیکی که عجولانه می بلعیدم و نگران تمام شدنش بودمهمیشه مطمئن بودم که کیک من از بقیه خواهر ها لاغرتر استو آن خرده های ته …

این چند تایی سریال که در تابستان دیدم

the big bang theoryاوایل به شدت عصبی ام می کرد و اصرار خواهرک به دیدنش موجب شد که به تدریج تحملش کنم و این اواخر که  لبخند هم زدمبه تدریج آدمها و عادت هایشان برایت دوست داشتنی می شود. هیچوقت فکر نمی کردم شلدونی که تا این حد اذیتم می کرد را یک زمانی دوست داشته باشم و نگرانش شومیک گروه دانشمندان خل و چل که در تعامل با زندگی واقعی به شدت مشکل دارند و خودشان دنیای فانتزی خودشان را خلق کرده اند که قراردهایش به تدریج با بیینده بسته می شود و باعث می شود که هر ماجرای در ارتباط با قرار داد به خنده ات بیندازدmad menدوره مردهایی امریکایی که کلاه میگذاشتند و زنان کمرباریک و دامن های کوتاه ژیپون دار را اگر دوست داشته باشید , این سریال را هم دوست دارید. همه سیگار میکشند و در جدال برای تبلیغات موفق هستند. بعضی وقتها دیگر داستانی وجود ندارد فقط روزها و زندگی هاست که می گذرد. می توانی انتخاب کنی که از این زن یا ان یکی مرد خوشت بیاید و داستانی یکی را دنبال کنی تا ببینی که چه می شود. می توانی بعضی وقتها کسل شوی اما این همه زن خوشگل و خوش لباس  و کارگردانی وبازی خوب,زیاد فرصت این کار را برایت نمی گذارد.t…

ایرانیان غریب

خدمتکار فرهنگسرا در راه خانه افتاده توی جوی آب

پیرزن نیم ساعت درون جوی  بوده و گریه می کرده
 مردم رهگذر 
هیچکدام به او کمک نکرده اند
بعداز نیم ساعت , که دردش که کمتر شده بوده خودش توان آن را پیدا کرده بیرون بیاید و هیچ ماشین عبوری او را سوار نکرده است
امروز پایش تا زانو در آتل بود
دکتر گفته بود پیاده روی  که تا درمانگاه کرده بیشتر از افتادن در جوی آب به او آسیب زده است

داغونم ها له له له

آغاز روزهای پر ازکار و کوشش درفرهنگسرای بدون هنرجوخوردن صبحانه ای مفصل با بربری داغ درکنار همکارانقدم زدن زیردرختان و جمع کردن گوز غلاغکخوردن  ناهار که فلافل با سس اصیل عربی بودبررسی پرونده های قدیمی و خندیدن به عکس های مردمخوردن بستنی آلبالوییتلاش نا موفق برای هل دادن  بچه های همکاران  در حوض آببازگشت به خانه  خسته از کار روزانه

تعطیلات تابستان سه ماه بود یا سیصد ساله ؟

 امروز با  نگاه راننده تاکسی ها به کرایه پرداختی توسط این جانبحس اون اصحاب کهفی را داشتم دم در نونوایی

خداییش به عنوان یه شیرازی حتی اگه یکی از اینها را انجام بدم , خیلییههههههههههههههههه

آخرین روز تابستان است.از این سه ماه فقط یک ماهش مفید بود که رفتم افریقادو ماه بعدی روی صندلی زیر کولر نشستم و فیلم نگاه کردم و تخمه خوردمخب بابا باشه باشه باشه یه چند تا سفر هم رفتماماخدا را شکر که تموم شددیگه ظرفیتم برای بیکاری تمام شده بوداز فردا زندگی حقیقی شروع می شه واقعیت این است که من فقط در یک نظم اجباری امکان خلاقیت دارمو متاسفانه خودم اصلا نمیتوانم این نظم را در تعطیلات داشته باشم. دراین حالت میل به هیچ کاری نکردی بر میل به هرکاری غلبه می کندبرای همین فکر می کنم هیچ وقت نباید بازنشسته بشماین ترم دانشگاه کلاس نگرفتم و فقط  دو روزی فرهنگسرا می روم برای همین امیدوارم با همین نظم اندک دو روزه  هم بتوانم به بقیه کارهایم برسماینجا می نویسم تا در رودروایستی شما گیر کنم و این کارها را سال تحصیلی جدید انجام دهمزبان انگلیسی ام را تقویت کنمبه حرف رها گوش کنم و رانندگی  را دوباره شروع کنم تقریبا فراموشش کردم فیلم کوتاهی که مدتهاست قرار است بسازم را  بسازمیک فیلمنامه بدون سفارش تهیه کننده و کارگردان بنویسمتزم را به کتاب تبدیل کنمورزش را شروع کنمولذت ببرم از حضورم در دنیا

دو ساله بیضایی داره اونجا درس می ده

دیگه هیچکس ندونه شما همتون می دونید که من عشق خارج نیستمهربار هم که رفتم اون طرف ,خیلی هم بهم خوش گذشته اما هیچوقت میل به موندن نداشتمزندگی تو ایران اینقدر پر از هیجانه و مشکل و ماجراست که دیگه بدون آدرنالین توی خونممی میرم  و در آرامش نمی تونم زندگی کنماما بعضی روزها خیلی خیلی خیلی دلم می خواد یه جایی تو اونجا باشماین روزها استنفورد یکی از اون جاهاست

تصور کنید قیافه رامین را

رامین رفته بود جنوب برای بازی تو یه فیلمیتو یه صحنه باید یه مار می اومد دور گردنش و اونم زهره ترک می شد و بعد مار می رفتمی رن از یه مارگیر یه مار بی خطر می گیرن و رامین می ره اجرافیلمبردار میگفت رامین انقدر ترسیده بود که احتیاجی به بازی نبودسرناهار , رامین از مارگیره می پرسه - تو چطور نمی ترسی وقتی زهر اینا را می گیری- زهرش نمی گیریم که- چی؟ یعنی چی ؟ زهر داشت ؟ پس چی کارش کرده بودی؟- دعا بهش می خونیم

به قرعان یک هفته خیلی زیادهههههههههههههههههههههههههههههههههه

دارم حساب می کنم اگه این فامیل هایی که از شیراز می ریزن سرمن  حالا نه به اندازه هتل اما حتی  یک چهارم هتل هم به من پول بدن چقدر روابطم با فامیل گسترده ترمی شد و محبتم نسبت بهشون عمیق تر

والا

دختره خل می خواد برای پول با طرف ازدواج کنه! برات عجیب نیست؟نه؟چرا؟ خب  می خواستی یه  آدم خل  مثلا به خاطر "پیوند دو روح" ازدواج کنه؟

دست بردارم از مبارزه؟

روی دیوار یه خیابونی نوشته بودمقاومت بی فایده استهفته دیگر اول مهر است

خشونت خانگی

همکلاسی سابقم؛ مرد جوان روشنفکر, خوش بیان و به شدت اهل گفتگو و مدافع سرسخت  حقوق همه  زنان ,کودکان ,سیاهان, سرخپوست ها و کلا همه محرومان و مظلومان عالم و  اینا  با سیما و صدای صادقانه  که همیشه شنوندگان را اقناع می کرد چند سالی است ازدواج کرده و مدتی بود که از کار سینما بیرون آمده و به  سراغ بازار رفته بود و فرصت دیدار زوج فراهم نشده بود تا امروز و امروز   مرد نشسته بود و همسرتپلش مدام  می رفت و می آمد و نفس زنان پذیرایی می کرد. و مرد مدام یادآوری می کرد که   نونو داغ نکردی ظرف بزرگتر بیار شیرینی را بذار تویخچال زن در پایان جملات معمولی اش با وحشت به مرد نگاه می کرد و گاهی هم  جمله را با دیدن نگاه هشدار دهنده مرد نیمه کاره رها می کرد  زن  ازمرد اجازه گرفت که با من به سفر بیاید مرد که حیرت مرا از اجازه گرفتن زن  متوجه شده بود و تلاش می کرد موضوع را شوخی برگزار کند  زن اما گیج شده بود که چرا این بار اجازه دارد که  اجازه نگیرد

در آرزوی آلزایمر

یه زمانی بود حوالی 16 سالگی نگران شده بودم که مبادا رمانهای خوب دنیا تموم شده باشن و من همه را خونده باشم(یعنی یه نوجوان شدیدا جوگیر)اون وقت آرزو می کردم کاش یه طور بشه که منمثلاکل جنگ و صلح, برادران کارامازوف یا جان شیفته یادم برم و اون وقت بشینم با لذت دوباره از اول اونا رو بخونم ...الان مدتها ست که فکر میکنم رمانهای خوب دنیا تموم شده

و در انتظار بارش طلا در جنگلهای گلستان؛ لبخند می زنم

روزهای غمگینی است و من  مدام  تکرار می کنمولی پاییز می آیدپاییز می آیدپاییز می آید

ولی می میره ...ولی می ره

گیس های دوتا از گلدونام خیلی بلند شده بود و افتاده بودن رو زمین  و می رفت زیر دست و پاامروز موهای هر دوتا رو کوتاه کردم و با  گیسهاشون یک گلدون واسه خودم یکی واسه مادرک درست کردمدارم فکر می کنم کاش آدمها هم همینطور بودنمی شد دوباره گذاشتشون تو آب تا دوباره ریشه بزنندوباره برگ بدن و جوونه بزنن و قد بکشناون وقت, وقتی یکی داره پیر می شه و تو می ترسی که بمیرهیا داره می ره یه سفر دور و درازی که دیگه برگشتی شاید نداشته باشه تو یه طره از گیسشو می ذاشتی تو گلدونبعد از یه مدت دوباره داشتیش  همونی که از دستت رفته بود

یه روزی ...یه کارگاه

ابزار فروشی دوست دارم. همیشه پشت ویترین می ایستم وبه فلز تیره براق خیره می شوموقتی عجله ندارم و فروشنده مهربان است داخل می روم و ابزارها را  در دست می گیرم و ان عطر خاص و متفاوت را حس می کنمدر کودکی وردست پدرم بوده ام و پدر از این مردها که هر کاری بلد هستند. فکرکنم  به همین دلیل است که من مردی که آچار به دست نباشد را نه تنها درک نمیکنم که تحقیر هم میکنمیکی از لذتهای زندگیم خانه جدیدی است و تمام دیوارهای که با درل سوراخ کرده و رول پلاک می کنمهمیشه دوست داشتم که یک زیرزمین یا کاراژ داشته باشم مثل فیملمها و تمامی ابزارها و پیچ و مهره هایم را به ترتیب قد در آنجا چیده باشم و در حال انجام پروژه ای باشمساختن یک میز تحریرو یا آباژوریک ترم در یک تربیت معلم به معلمان مسنی که نیاز به مدرکی برای بازنشستگی بودند حجم سازی یاد می دادمو چه لذتی می بردیم از چسباندن سنگها و برگها و بریدن چوبها و مقواهاچند روز پیش با اره آهن برپایه های آهنی تختم را کوتاه می کردم و به خرده های آهن با همان شیفتگی نگاه می کردم که درکودکییادم آمد که باید جعبه ابزارم را عوض کنم کهنه شده . یک انبر قفلی باید بخرم و چکشی که سرش…

شناسایی جنیفر لوپز توسط مادرک

جنیفر؟ همون که نظرش کردن, ک ون ش کوچیک شد ؟

 تبصره: نظر کردن= چشم زدن

مال یه خانم دکتره بوده باش می رفته مطب و اینا

مانی بعد از سفر مریض شدهرها بردتش تعمیرگاه گذاشته و اومدهتعمیرکاره روز بعد زنگ زده گفتهخانم به من بگو با این ماشین چیکار کردی کجا رفتی, من بیست تومن تخفیف بهت می دم

هدیه یک الا

تصویر
الان سه تا ازاین پرنده های دست ساز درخانه من پرواز میکنند

دوستام هم عین خودم خلن

-می دونی, این روزها بازجوی درونم زنده شده و به طرز بی رحمانه ای مدام مرا سئوال و جواب میکند - چراغ هم بالای سرت تکون می ده ؟!!!!

یه دقه اومدم بشینم سرجام ها

غمگین و غصه دار رفتم با یی چینگ فال  گرفتم

عنوانش اومد:
مسافرت

رشد اقتصادی

با رها رفتیم جمهوری ال سی دی قیمت کنمابتدای خیابان جمهوری تصمیم داشتم سامسونگ بخریمبعد شد سونی بعد ال جیبعد پاناسونیکبعد ایکس ویژنوالبته عدد اینچش هم مدام پایینتر می اومدآخر جمهوری دوتا آب هویج بستنی خریدیم و با یه قبض جریمه برگشتیم خونه   

هنر عشق ورزیدن

خواهرک فوق لیسانس قبول شده یه شهرنامزدش یه شهر دیگه قبول شده خواهرک داره گریه میکنه ومن در حالیکه خنده ام را کنترل می کنم راههای ممکن انتقال و مهمان و ..را برایش توضیح می دهم با خودم میگویم چه خوب است که نمی دانند عشق عمری داردچه اهمیت دارد که این عواطف روزی تمام می شودو امیدوارم درزمان اتمام ِعشق, فرصت کرده باشند که صمیمیت را جایگزین آن کنندکه پایان ناپذیر است و فنا نشدنی

دوستانِ عزیزمن

  - وای دستت درد نکنه  شکلات به این بزرگی ,بذار بازش کنم با چایی بخوریم -    نه نمی خواد بازش کنی ببر واسه یکی, یکی هم برای من آورده