۳ اسفند ۱۳۹۱ ه‍.ش.

سرزده آمد این شازده خانم: بهار

امروز  درست در میانه یک تپه باران خورده 
یک درخت غرقاب شکوفه دیدم
 که  می خندید
.
.

ارسال یک نظر