۶ مهر ۱۳۹۶

گزارش يك روز تعطيل

امروز اولين روزي است كه بي كارم
در جريان تابستان پر دردسرم بوديد، جستجوي خانه، ماجراهاي خريد خانه در تيرماه ، درگيري با صاحبخانه قبلي كه پولم را نمي داد و اسباب كشي  در مرداد ماه و فورا بعدش شهريور كه جلسات دفاع دانشجوها در شهرهاي مختلف و پشت سر هم  و ديوانه وار
نفهميدم كي مهر شروع شد و 
اما
امروز اولين روزي است كه من پايان نامه اي براي خواندن ندارم، دغدغه مالي هنوز هست، ضامنم نتوانست مداركش را جور كند، هفته ديگر موعد قسط آخر خونه است و من دارم دنبال ضامن جديد مي گردم
اما
امروز اولين روزي است كه من كار خاصي ندارم ، ديروز دوباره دكتر گوش رفتم، يادم رفت بگم تو اين تابستون دوبار ديگه عنكبوت رفت تو گوشم!
بعله عجيبه ، فقط گوش من، فكر كنم در گوشم آواهايي است كه عنكبوتها را فرا مي خواند، اونم فقط گوش چپ، بار اول روغن زيتون ريختم و اومد دم در و دوستم گرفت كشيدش بيرون، بار دوم نيومد و رفتم اورژانس با فشار آب درش اوردن 
اما عفونت كرد و اومدم پيش متخصص شستشو داد و حالا براي چك نهايي رفتم، گفت همه چي مرتبه غير از يك سوراخ كوچك در پرده گوش!!!
اما
امروز اولين روز تعطيل من است
رها و محدثه قرار بود بيان كه بريم ارتفاعات اما محدثه مريض شده و معلوم نيست بيان
هوا ابري است و خنكاي دلچسبي دارد، روستا ساكت است، حتي غازهاي همسايه ساكتند، فقط باد لاي گيس هاي بيد مجنونم  مي چرخد و مرا خيره كرده است
درخت كهنسال زيتونم خيلي بار داده امسال، اما آنقدر بلند است كه هيچكس جرات بالا رفتن و چيدن آنها را ندارد، انجيرهاي سياه روزي يكي دو دانه مي رسند و صبحانه مرا تامين مي كنند، انجيرهاي كه زير درخت مي افتد را مي اندازم براي مرغهاي همسايه
امروز صبح خانم همسابه برايم غذاي نذري آورد و انار شيرين  ، از لب ديوار درباره نگراني هاي دخترش صحبت كرديم، تهران و خوابگاه و دانشگاه، دلداريش دادم
مهتابي را شستم ، مرغ همسايه حسابي صفا داده است به آنجا، هر چقدر هم باهاش صحبت مي كنم جاي پي پي تو حياطه توجه نمي كنه و خودش را مي خاراند
اما بالاخره جايي براي خوابيدن پيدا كرده، وقتي كفشهايم بوي مرغ گرفت ، فهميدم شبها كجا ناپديد مي شود،جدا بايد يك فكري براي خانه اش بكنم،
دمنوش گل سرخ و برگ به ليمو درست كردم، شالي رو شانه هاي برهنه ام انداختم، سرما روي پوستم مي غلتد م ،زنبورها دور سرم پرواز  مي كنند و نسيم بال كوچكشان  را حس مي كنم، و در حال گم كردن زمانم
در بي نهايت قبل از من، در تاريكي هاي بعد از من ، همين فرصت كوتاه حيات 
عجب  احتمال خوشايندي است، آمدن و بودن 

۴ مهر ۱۳۹۶

نپرسيدم، چون لازم نبود

دوستم تصادف كرده، ماشين داغون شده اما خودش خوشبختانه سالمه، به چند تا از دوستاي مشترك گفتم تا جهت دلداري بهش زنگ بزنند و تمام اون دوستاي مشترك پرسيدند: كي مقصر بود؟
-نمي دونم
-نمي دوني؟ چرا نپرسيدي؟
و من گيج مي شم، 
همچين مواقعي رها هميشه به من مي خنده و مي گه: آخه واسه تو سوال ايجاد نمي شه !
واقعيت اينكه آگاهانه نپرسيدم، برفرض كه اون مقصر بوده ، جز اينكه به خاطر اين سوال  حس بدي پيدا كنه،  چه فايده اي داره؟
حالا دانستن اين اطلاعات كه تقصير كي بوده، به چه درد من مي خوره؟

۲ مهر ۱۳۹۶

حتي بعد از چهل سال

شما مرا به نام گيس طِلا مي شناسيد، نويسنده وبلاگي كه تخيلش كرده ايد و بارها  آن تخيل را براي من توصيف كرده ايد
كه مرا شاد و شوخ مي بينيد، كه مرا شجاع و متهور مي شناسيد ، مرا كسي مي بينيد كه بر سرنوشت خود يله زده است
و هيچكدام به ذهنتان نمي رسد كه من هنوز  خواب پايان كودكي ام را مي بينم 
كودكيي  كه با برخورد راكت هاي سياه به پشت خانه هاي سازماني پادگان قلعه شاهين به پايان رسيد
جنگ مرا از دشت  بابونه و شقايق  هاي زاگرس پرت كرد به دنياي وحشتناكي كه  در آن پدر شاد و جوانم  در جبهه هايش ناپديد شد و نه سال بعد غريبه اي به خانه بازگشت، مادرم به زني افسرده و سياهپوش تبديل شد و هيچوقت به قهرش با دنيا پايان نداد
و من هنوز هم به نزد مشاور مي روم تا  بتوانم آن سالهاي سكوت و سرما را در زيرزمين خانه دايي بزرگه فراموش كنم
سالهاي كه هر روزش چسبيدن به آن ضبط قديمي براي شنيدن  خبرهاي جنگ بود
و آرزوي اينكه ، اين عمليات در غرب نباشد
جنگ را نبايد آغاز كرد چرا كه پايان ندارد ،عين نفرين هاي قديمي تا هفت نسل ادامه دارد
و من هميشه تخيل مي كنم كه اگر جنگ رخ نداده بود، آن همه نيروي كه در اين سالها صرف جنكيدن با ترسهايم كردم 
موجب چه افرينش هاي كه نمي شد  
  


آغاز سال تحصيلي گرامي باد!

دانشجو پيغام داده: استاد حضور داور سر جلسه دفاع ضروريه؟!
گفتم: نه بابا، احتياجي نيست، فقط خودم و خودت مي ريم سر جلسه ، بيست هم مي ديم بهت!
گفت: شوخي  كرديد استاد؟
!!!

۲۷ شهریور ۱۳۹۶

همه مي خنديم

در ماشين سكوت است ، از چرتم بيدار مي شوم، صندلي جلو نشستم، راننده سواري تهران شمال آشناست، مرا به مسافر صندلي عقب معرفي مي كند و مي گويد، خانم دكتر خواهر قيامت من است، نشنيده بودم اين اصطلاح را ، خواهر در قيامت
تعريف مي كند از روستايش و كشاورزي و  كندوي عسل واقعي  كه دارد، عسلي بدون شكر، خالص و از زخمها و دردهاي مي گويد كه آن عسل درمانش مي كند
بعد از رديف كردن بيماري ها با حسرتي  طنزالود مي گويد: اما تنها زخمي كه درمان ندارد زخم زبان  است ، حتي با عسل
مسافر پشت سري مي گويد: اونو عزرائيل درمان مي كند

۲۶ شهریور ۱۳۹۶

نه بابا، اين چه حرفيه، حالا مردم چي مي گن ، واه واه واه

نتايج كنكور آمده و دوستان و فاميل و اشنايان همه هيجانزده و درگيرند
و من حيرت زده ام از اين جماعت درگير!
نمي بينند؟ 
زمان بسيار تغيير كرده ، ديگر دانشگاه و رشته سرنوشت فرزند شما را شكل نمي دهد، ديگر دكتر و مهندس شدم الزامي بر امنيت مالي و شغلي نيست
اين را كه همه مي دانيم
پس چرا اين همه هيجان و استرس و پول كه خرج مي كنيد؟
مدام از من مي پرسند و مدام پاسخ مي دهم، مهارتي را به فرزندتان بياموزيد
رشته اي برود كه علاقمند است اما در كنارش مهارتي ياد بگيرد كه در پايان اين چهار سال،  اگر از دانشگاه فايده اي نبرد از آن مهارت ببرد
هرچه مي خواهد باشد
كوزه گري
لوله كشي
انيميشن 
چهار سال  مدت طولاني است براي استاد شدن در هر فني
اينقدر رويابافي نكنيد و در رقابت احمقانه والدين و مدارس و كلاس كنكورها فرو نرويد كه فقط جيب و اعصابتان آسيب نمي رسد
جوانيتان به شهر گا مهاجرت خواهد كرد

۲۵ شهریور ۱۳۹۶

تبصره: حديثي هست نمي دونم از كي و كجا كه مي گه: بترس از آدمي كه خودش را پست مي شمارد

همكاري دارم كه ازش بيزارم، دلايلي هم دارم، دروغگو است، تهمت مي زند  و بدتر از همه بيسواد است ، اطلاعاتش در حد كارداني هم نيست چه برسد به دكترا، آن وقت اصرار دارد سخت ترين واحد ها را بگيرد و سر كلاس خاطره تعريف مي كند
به شيوه خودم كاملا عواطفم را نشان دادم و از او دوري مي كنم  ، اينقدر تابلو كه تمام همكاران و دانشجويان هم مي فهمند و طبعا انتظار دارم كه او هم متوجه شود 
حالا او چه مي كند؟ 
به گرمي سلام مي كند، زمان  أمدن و رفتنم بلند مي شود، مدام سر گفتگو را باز مي كند ودر حالي كه من نگاهش نمي كنم و سوالاتش را بله و خير جواب مي دهم ، جلوي جمع ضايعش مي كنم  و اشتباهاتش را توي چشمش فرو مي كنم و
و حيرتزده ام مي كند وقتي مي داند كه مي دانم لحظاتي پيش زير آب مرا هم  زده و  همچنان به پاچه خواري اش ادامه مي دهد 
حالا تصور كنيد سر جلسه دفاع هستم و اون در حال دادن اطلاعاتي  كاملا غلط  است كه تو تلگرام دانشجوم يه فيلم فرستاده از پنگوئني كه مي زنه تو سر يه پنگوئن ديگه و مي اندازتش تو آب و زيرش نوشته : عواطف شما نسب به فلاني
چنان خنديدم كه فلاني جمله اش يادش رفت و تا گردن قرمز شد

۲۳ شهریور ۱۳۹۶

گاد باس اينترنت

خيلي با اينستاگرام و فيس بوك حال مي كنم و لازم دانستم دوباره در ستايش آنها بنويسم 
فيس بوك را به دليل ارتباط چهره به چهره با خواننده ام دوست دارم، نامشان را مي دانم، از حال و روزشان با خبرم، از عروسي و عزاهايشان و شادي و غم ها ، از سفرها ي درون و بيرون 
اينستاگرام را به خاطر عكس دوست دارم، در وبلاگ  و فيس بوك عكس گذاشتن عذابي است اليم و حالا در اينستا به راحتي به مدد عكسها داستانم را روايت مي كنم ، كاري كه در اين همه سال نوشتن نمي توانستم و صد اليته كه كامنت گذاران  اينستا ي  خيلي طناز و شيرين اند
برايم عجيب است كه اين تكنولوژي ها ، با اين اسمهاي اجق وجق، فقط براي من درست شده اند كه شما، دوستانم را بيشتر بشناسم و تعدادتان را زياد كنم

۲۱ شهریور ۱۳۹۶

اشاره به ويزيتي كه من به دكتر روانشناسم مي دهم😉

داشتم ماجراي امروز را براي رها تعريف مي كردم كه شخصي كاملا مودبانه به من توهين كرد و من كاملا غير مودبانه جوابش را دادم و او هم فرار كرد از اتاق بيرون رفت
بعد هم شاهد ي كه در صحنه حضور داشت با حيرت گفت : بدجور زديد در برجكش، چه طور اينطور با آرامش منفجر مي كنيد؟
رها مي خنده مي گه :مي گفتي داداش خرج كردم براش !

۲۰ شهریور ۱۳۹۶

لذت مي برم

من بسيار مرگ انديشم، مي دانم كه راه فراري نيست، همه در آستانه ايم
و همين دليل لذت جويي من است
اينكه مي دانم بايد بروم، باعث مي شود كه هر لحظه اي كه به خوشي نگذارد ، حيف شده باشد
غمهايم را هم كمرنگ مي كند، مرگ، اينكه بداني ميميري ، تو و آنچه كه آزارت مي دهد ، همه مي ميريم، قضيه را خيلي قابل تحمل مي كند
تنها تفاوتم اين است كه لذتهايم اندكي عميقتر از ديگران است
علاوه بر خوردن و خوابيدن كه لذتهاي اصيل و غريزي هستند
من از عطرها ، صداها ، از رنگها و تركيب بندي فضا ، از ريتم و تعادل و توازن لذت مي برم
از كتاب خوب، موسيقي دلنشين ، فيلم جذاب، تمامي هنرها
 از لبخند آدمها ، از نگاه پر محبتشان
از خوبي ديدن، خوبي كردن
از رشد كردن، رشد دادن
از بودن
از زنده بودن
زندگي كردن

۱۸ شهریور ۱۳۹۶

به دلم نشست

همسايه روستا در زده و مرا براي جشن نوه دار شدنش دعوت مي كنه، 
زن در حال صحبت مي گه:  فقط اهل ده را دعوت كرديم غريبه بينمون نيست
مرا هم يكي از اهالي روستا مي داند

۱۲ شهریور ۱۳۹۶

منطقش را

- خب سوسكه بالاخره گفت كدوم خوشمزه تريد؟
-نه از اون نپرسيديم
-چرا؟
-از سوسك بايد براي مزه هاي تلخ پرسيد، از زنبور عسل بايد بپرسيم كي خوشمزه تره
-!!!

۱۰ شهریور ۱۳۹۶

نمي شه بياريش رو گوشي مامانم؟

يعني دوقلوها كشف كردن كه اين خانمه تو ايپد سوال جواب مي ده ، قشنگ ماجراي كندي فيلم her  رخ داد:
مغازه تبلت فروشي كجاست؟
اين سوراخ چيه؟
فارسي بلدي حرف بزني؟
كلاغ به فارسي چي مي شه؟
عكساي منو ديدي؟
اسمت چيه؟
شماره تلفنت چنده؟
منو دوس داري؟

اينستاگرام gisoshirazi

مدتها بود اينجا نيامده بودم فقط خواستم بگم زنده و سالم هستم و هر روز در اينستاگرام مي نويسم تشريف بياوريد اون ور منم تلاش مي كنم كه ...