۱۷ آبان ۱۳۹۸

اينستاگرام gisoshirazi

مدتها بود اينجا نيامده بودم
فقط خواستم بگم زنده و سالم هستم و هر روز در اينستاگرام مي نويسم
تشريف بياوريد اون ور
منم تلاش مي كنم كه نوشته هاي اونجا را اينجا هم پابليش كنم

اينستاگرام gisoshirazi

مدتها بود اينجا نيامده بودم فقط خواستم بگم زنده و سالم هستم و هر روز در اينستاگرام مي نويسم تشريف بياوريد اون ور منم تلاش مي كنم كه ...