راستی
اون فلاش مموری
خب...
تو جیب پالتو هم

نبود!

برم سراغ اون دانشجوه؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠