لبخند بزن رزمنده

صبحی که بایه قبض تلفن صد هزار تومنی شروع بشه خدا به داد شبش برسه....

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠