۲۷ مهر ۱۳۸۷

لبخند بزن رزمنده

صبحی که بایه قبض تلفن صد هزار تومنی شروع بشه خدا به داد شبش برسه....

هیچ نظری موجود نیست:

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...