با تشکر فراوان از دولفینهای دوست داشتنی کامنتگذار

آفرینندگان فرهنگ اسلام و بوم ایران در شبکه چهار با حضور دکتر ولایتی و دکترپورحسین !

نظرات

دكتر ولايتي گفت…
خوب كه چي؟
مشكليه؟
‏هدي گفت…
حالا قراره رو اين بوم نقاشي بافرهنگي بكشن يا بي فرهنگي؟ شماهم دعوتيد؟
‏شين الف گفت…
اين بوم يعني چي اونوقت؟

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠