۵ بهمن ۱۳۸۹

با تشکر فراوان از دولفینهای دوست داشتنی کامنتگذار

آفرینندگان فرهنگ اسلام و بوم ایران در شبکه چهار با حضور دکتر ولایتی و دکترپورحسین !

۴ نظر:

دكتر ولايتي گفت...

خوب كه چي؟
مشكليه؟

خانوم آسمونی گفت...

:O

هدي گفت...

حالا قراره رو اين بوم نقاشي بافرهنگي بكشن يا بي فرهنگي؟ شماهم دعوتيد؟

شين الف گفت...

اين بوم يعني چي اونوقت؟

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...