با تشکر فراوان از دولفینهای دوست داشتنی کامنتگذار

آفرینندگان فرهنگ اسلام و بوم ایران در شبکه چهار با حضور دکتر ولایتی و دکترپورحسین !

نظرات

دكتر ولايتي گفت…
خوب كه چي؟
مشكليه؟
‏هدي گفت…
حالا قراره رو اين بوم نقاشي بافرهنگي بكشن يا بي فرهنگي؟ شماهم دعوتيد؟
‏شين الف گفت…
اين بوم يعني چي اونوقت؟

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه