کنف

ببین حق بامنه ...ساکت شدی نتونستی جوابمو بدی
نه بابا داشتم دنده عوض می کردم، گوشی پایین بود
!!!!

نظرات

‏كيقباد گفت…
خت خبري نيس اينجا. نكنه همه رفتن خيزم بيارن واسه پس فردا !
صبور گفت…
من که نفهمیدم چرا فیلتر شدی

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه