کنف

ببین حق بامنه ...ساکت شدی نتونستی جوابمو بدی
نه بابا داشتم دنده عوض می کردم، گوشی پایین بود
!!!!

نظرات

‏كيقباد گفت…
خت خبري نيس اينجا. نكنه همه رفتن خيزم بيارن واسه پس فردا !
صبور گفت…
من که نفهمیدم چرا فیلتر شدی

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠