۲۱ اسفند ۱۳۸۹

کنف

ببین حق بامنه ...ساکت شدی نتونستی جوابمو بدی
نه بابا داشتم دنده عوض می کردم، گوشی پایین بود
!!!!

۲ نظر:

كيقباد گفت...

خت خبري نيس اينجا. نكنه همه رفتن خيزم بيارن واسه پس فردا !

صبور گفت...

من که نفهمیدم چرا فیلتر شدی

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...