۲۱ اسفند ۱۳۸۹

کنف

ببین حق بامنه ...ساکت شدی نتونستی جوابمو بدی
نه بابا داشتم دنده عوض می کردم، گوشی پایین بود
!!!!

۲ نظر:

كيقباد گفت...

خت خبري نيس اينجا. نكنه همه رفتن خيزم بيارن واسه پس فردا !

صبور گفت...

من که نفهمیدم چرا فیلتر شدی

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...