حالا شاید شد

امیرعمل کردی می یام بیمارستان برات کمپوت می یارم

فکر نکنم بتونم بخورم که ...باید شیافش بکنم

نظرات

‏ناشناس گفت…
دماغتو عمل می کنی؟

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه