حالا شاید شد

امیرعمل کردی می یام بیمارستان برات کمپوت می یارم

فکر نکنم بتونم بخورم که ...باید شیافش بکنم

نظرات

‏ناشناس گفت…
دماغتو عمل می کنی؟

پست‌های معروف از این وبلاگ

چقدر زمان بيشتري داشتيم

ولي از من شيرازي تر علشق اونام كه مي گفتم واسه منم بفرست😂😍