با همین املا به قرعان

روی یه دیوار سفید تازه رنگ شده تو بابل نوشته بود
مرگ بر صهیونسی و فمینزم

نظرات

ganjafeh گفت…
feواغعن با حمین عملا؟؟

پست‌های معروف از این وبلاگ

چقدر زمان بيشتري داشتيم

ولي از من شيرازي تر علشق اونام كه مي گفتم واسه منم بفرست😂😍