۲۲ مهر ۱۳۹۲

و هنوز عطر خاك با من است

جلسه دفاع تمام شده بود و دانشجوها مرا سوار كرده بودند كه به ايستگاه راه آهن برسانند كه معلوم شد قطار تاخير دارد
و آنها پيچيدند در جاده خاكي و سر از كوچه باغي در آورديم كه بوي آب و خاك مي داد.
انارها قرمز و درخشان؛ شاخه ها را خم كرده بودند. پرنده هاي آبي و سبز  از روي سيم هاي برق به هوا مي پريدند و ديوارهاي كاه گلي خود را زير نور آفتاب طلايي گرم مي كردند
به ايستگاه برگشتم در حالي كه كوله باري از چغندر و بادمجان و انار و گليمي دست بافت به همراه داشتم

۱ نظر:

ناشناس گفت...

مهسان

گیس طلا عکس بزار از گلیمت خوب

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...