۲۰ آذر ۱۳۹۲

ﻫﺪﻓﯽ دلپذیر

ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻩ ﺑﺸﯽ
ﮔﻔﺖ:ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ

۱ نظر:

گولدن گفت...

بچه مگه همون موقع این کاره نبود؟

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...