۲۰ آذر ۱۳۹۲

ﻫﺪﻓﯽ دلپذیر

ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻩ ﺑﺸﯽ
ﮔﻔﺖ:ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ

۱ نظر:

گولدن گفت...

بچه مگه همون موقع این کاره نبود؟

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...