ﻫﺪﻓﯽ دلپذیر

ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻩ ﺑﺸﯽ
ﮔﻔﺖ:ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ

نظرات

گولدن گفت…
بچه مگه همون موقع این کاره نبود؟

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠