:))

یکی از همکارها تعریف می کرد که یکی از پیرمردهای تریاکی روستاشون فوت کرده؛ تا چند روز همینطور موشهای خمار  از سقف می افتادن پایین

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠