۲۷ آذر ۱۳۹۲

:))

یکی از همکارها تعریف می کرد که یکی از پیرمردهای تریاکی روستاشون فوت کرده؛ تا چند روز همینطور موشهای خمار  از سقف می افتادن پایین

هیچ نظری موجود نیست:

پایان سفر

بعد از راین به سمت کلوتهای شهداد رفتیم، جاده بسیار متفاوت شدو شبیه اطراف شیراز، کوه به همراه واحه های سبز پر درخت، ...