این مردمان طناز

میدون ولی عصر به راننده تاکسی  می گم: مرسی پیاده می شم
با افسوس اغراق شده ای می گه: دیگه از مرسی گذشت...باید اون ور میدون پیاده بشی

نظرات

روشنا گفت…
خيلي خوبي واقعا، بي اغراق. نشده من بيام اينجا رو بخونم و حالم خوب نشه...

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠