۱۹ بهمن ۱۳۹۲

باشه بابا قبول من تست آی کیو نمی گیرم و نگران من نیستم

با مادرک دارم اینترنتی حرف می زنم دوقلوها اومدن تو اتاق و تصویر مرا  در مونیتور دیدن حیرتزده می گن: تو از کجا اومدی؟
بعدش هم  دستشون چسبوندن به صفحه  تا از من شکلات بگیرن!!!

هیچ نظری موجود نیست:

هنوز حيرت زده ام مي كنند

هیجان زده به دانشجویان اعلام کردم که دانشگاه اشتراک فلان سایت معتبر را خریده و می تونن مجانی هرچقدر دلشون بخواد مقاله دانلود کنن،   خودم...