۱۹ بهمن ۱۳۹۲

باشه بابا قبول من تست آی کیو نمی گیرم و نگران من نیستم

با مادرک دارم اینترنتی حرف می زنم دوقلوها اومدن تو اتاق و تصویر مرا  در مونیتور دیدن حیرتزده می گن: تو از کجا اومدی؟
بعدش هم  دستشون چسبوندن به صفحه  تا از من شکلات بگیرن!!!

هیچ نظری موجود نیست:

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...