۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

:))))

زنگ زدم واسه روز پدر،  بابايي مي گه:
-تو ته تغاري هميشگي من هستي
- پس خواهرك چي؟
- او؟ او از يي دوري ها هس توش نون خيس مي كنم واسه گنجيشگا، از همونان

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...