الان يعني وقتشه مهمون بياد

مو قرمز مهمون فرهيخته اي از انگلستان داره و به شدت دستپاچه است و مدام هي مي گه بايد خريد كنم و بايد تميز كنم و خونه كلي چي لازم داره و فلان و بيسار ... حالا رفته وخريد و برگشته و تنها اين دو قلم تو كيسه خريدش بود يه سنگ پاي چيني كه يه ورش برس داره و يه قاشق مخصوص گوگولي كردن ميوه و بستني

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠