!

زنگ زده بود و بپرسد چنين دستگاهي وجود دارد؟
به سختي بيادش آوردم، ده سال پيش، تصوير كامل يك زن خوشبخت از ديد همكاران بود، چون، همسرش ماشين برايش خريده بود، بچه ها را به مهد و مدرسه مي رساند، و وقتي جلوي اداره وقتي منتظر زن بود، سرش را بلند نمي كرد،
حالا زنگ زده بود بپرسد دستگاهي اختراع شده كه خاطرات قبلي را نشان بدهد؟
وضع مالي شوهرش خيلي خوب شده بود و با زن شوهرداري وارد رابطه شده بود  و حسابي خرجش مي كند  و زن و بچه ها بي توجه شده است و حالا كه دعوا بالا گرفته ،  زن را متهم كرده بود كه قبل از ازدواج با  كسي رابطه داشته و مي خواهد از طريق اين دستگاه اثباتش كند
سعي كردم بدون خنده اطمينانش دهم كه چنين دستگاهي وجود ندارد، اما او نگران بوسه اي بود كه در چهاره سالگي به پسر همسايه داده بود
گفتم كه پيش مشاور برود، گفتم كه دقت كند همسرش چيزي مصرف نمي كند
گفتم كه مرد را راضي كند اموالي را به نام بچه ها كند
و او فقط نگران بود مردي كه با زني شوهردار رابطه دارد ، به پاكدامني او شك كند


نظرات

‏راضیه گفت…
حماقت آدم انتها نداره.طفلکی :(
مرد مرده گفت…
اه اه اه ميشه شما زنا يه بار چس ناله نكنين. بيايين تف كنين تو صورت ما مردا خلاصصصص

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟