اخ قديما يه شرم و حيايي بود، يه خجالتي، آخه واسه هشت تومن؟ گدا؟

اين خانمه از مخابرات زنگ زده مي گه تا هفتاد و دو ساعت ديگه تلفنم قطع مي شه، رفتم قبضو زير همه خرت و پرتا پيدا كردم ، ديدم هشتاد و يك هزار ريال بوده

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠