۷ تیر ۱۳۹۳

اخ قديما يه شرم و حيايي بود، يه خجالتي، آخه واسه هشت تومن؟ گدا؟

اين خانمه از مخابرات زنگ زده مي گه تا هفتاد و دو ساعت ديگه تلفنم قطع مي شه، رفتم قبضو زير همه خرت و پرتا پيدا كردم ، ديدم هشتاد و يك هزار ريال بوده

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...