زن و مردي ميانسال با عكس دختري در دست و بار كوههاي جهان بر دوش هايشان

شما نديديش؟ آخرين بار تو همين خيابون ديدنش، شما، شما نگاه كن؟ بيست سالشه، آشنا نيست برات؟
،
،
،

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟