۲۳ دی ۱۳۹۳

زن و مردي ميانسال با عكس دختري در دست و بار كوههاي جهان بر دوش هايشان

شما نديديش؟ آخرين بار تو همين خيابون ديدنش، شما، شما نگاه كن؟ بيست سالشه، آشنا نيست برات؟
،
،
،

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...