۵ اسفند ۱۳۹۳

در شب سرد زمستاني، آخ در شب سرد زمستاني، اي امان در شب سرد زمستاني

يك هارد پر از فيلم و سريال، يك پتوي پشم شتر مغولي، يك برش كيك شكلاتي و يك دمنوش هديه الا

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...