با لحني جدي مي گه: فكر كنم ديگه وقتشه ترم تموم بشه

موقرمز خواب ديده كه تو جلسه دفاع اسلحه كشيده دانشجوشو كشته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

چقدر زمان بيشتري داشتيم

ولي از من شيرازي تر علشق اونام كه مي گفتم واسه منم بفرست😂😍