۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

با لحني جدي مي گه: فكر كنم ديگه وقتشه ترم تموم بشه

موقرمز خواب ديده كه تو جلسه دفاع اسلحه كشيده دانشجوشو كشته

هیچ نظری موجود نیست:

هنوز حيرت زده ام مي كنند

هیجان زده به دانشجویان اعلام کردم که دانشگاه اشتراک فلان سایت معتبر را خریده و می تونن مجانی هرچقدر دلشون بخواد مقاله دانلود کنن،   خودم...