۳ مهر ۱۳۹۴

دانشجويان آخرالزمان

 استاد يه سوال دارم
بفرماييد
مي شه براتون آواز بخونم
آواز؟ كجا؟
همين جا پشت تلفن
!!!!!؟

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...