مادر دوستم كه معرف حضور هستند و البته كه منظورشون آنلاين بوده

ولي اقاي ريس من چند ساعته هاي لايتم هنوز نرسيده به دستم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠