و فصلهاي اوليه بهتر هستن

خب يك عادتي هم دارم كه وقتي همه درباره يه كتاب و فيلم و سريال حرف مي زنن، من از اون اثر دوري مي كنم و وقتي آب ها و نظرها از اسياب افتادن با آرامش با اثر روبرو مي شوم
حالا دارم دكتر هاوس نگاه مي كنم و بدون به يادآوردن جملاتش در نت، مي خندم و شگفت زده مي شوم و يكي دوباري هم قطره اشكي مي فشانم
اما رذالت هوشمند و بي ضرر اين موجود بي اعصاب بداخلاق خيليييي خوبه

نظرات

میم گفت…
گیس جان خواهر شرمنده
رنگ فونت روشن کنی بد نیست سلکت آل میکنم بخونمشون :/

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠