۱۶ دی ۱۳۹۴

منم كه عاشق وسعت نظرش شدم

آقا  اون  پارچه ها گلداراتون، برا ی مبل هستن یا پرده؟
مبل، پرده،  لباس عروس
!!!!

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...