۱۶ دی ۱۳۹۴

منم كه عاشق وسعت نظرش شدم

آقا  اون  پارچه ها گلداراتون، برا ی مبل هستن یا پرده؟
مبل، پرده،  لباس عروس
!!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...