تبصره: من شرمنده ام، اين خبر محكوميت خاوري در كانادا را خوندم يادم افتاد

مادربزرگم هميشه يه ضرب المثل ورد زبونش بود كه : پول حروم  يا خرج شراب شور مي شه يا ج..ده. كور
،
،
،

نظرات

احسان گفت…
ما نسخه دیگه‌ای را شنیدیم که میگه یا خرج شراب شور میشه یا شاهد کور

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠