۱۲ تیر ۱۳۹۶

حالا هي بچسب به كار و پول وعشق

اينكه همه مي ميريم خيلي خوب است، يك جوري حلال همه دغدغه هاست
اوني كه اذيتت مي كنه مي  ميره
تويي كه اذيت شدي مي ميري
چيزي كه براش نگراني بي اهميت مي شه
حتي درد فراق عشقي هم كم مي شه چون جفتتون مي ميريد
بي پولي و قرض و قسط هم احمقانه مي شه چون مي ميري  و خونه و ماشينه بي فايده مي شن
البته كه بايد براي اين دو روز دنيا برنامه داشت و تلاش كرد و  اهداف و موفقيت وفلان و بيسار
اما
واقعا خيلي خوبه كه همه مي ميريم، 
براي همين فقط بايد حالشو ببريم، چون بالاخره مي ميريم

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...