تسليت زمانه

امروز در سواري هاي تهران -شمال به پيرزن هفتاد و هشت ساله گفتم كه جوانتر مي زند، ٦٥ ساله مثلا
گفت : اگر ٦٥ ساله بودم كه غمي نداشتم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟