۱۷ تیر ۱۳۹۶

تسليت زمانه

امروز در سواري هاي تهران -شمال به پيرزن هفتاد و هشت ساله گفتم كه جوانتر مي زند، ٦٥ ساله مثلا
گفت : اگر ٦٥ ساله بودم كه غمي نداشتم 

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...