۱۰ دی ۱۳۸۶


دیوونه ان این خارجی ها… یک نفر تو استرالیا در باره نظریات محی الدین بر روی معماری کار کرده علافن به خدا ...محی الدین به اونا چه ربطی داره اخه؟ واقعا که... خارجی های احمق بیشعور نفهم
محی الدین می دونید کیه؟ همون که گفته بوده: زمانی که سین وارد شین شود قبر من ظاهر می شود
و سالها بعد از مرگش زمانی که سلیمان وارد شام می شود دستور بازسازی قبر محی الدین را می دهد

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...