اتساع حدقه


- علی چرا بهنازو نبردیش جشنواره؟

- بابا من 6 بار زنگ زدم سه بار جواب نداد ..سه بار هم به دلیل اتساع حدقه نیومد

- طفلک...اتساع حدقه داره؟

- نه همون ک ون گشادی منظورمه

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه