۲۳ دی ۱۳۸۶

غمگیر


- از دیروز این موسیقی را 70 بار گوش دادم
- آخه اینکه خیلی غمگینه ...اتفاقی افتاده ؟
- اره ...این سی دی لامصب تودستگاه گیرکرده فقط همینو می خونه

-؟!!!

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...