غمگیر


- از دیروز این موسیقی را 70 بار گوش دادم
- آخه اینکه خیلی غمگینه ...اتفاقی افتاده ؟
- اره ...این سی دی لامصب تودستگاه گیرکرده فقط همینو می خونه

-؟!!!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠