داشتیم از جلو دانشکده پزشکی رد می شدیم دیدیم پارچه زدن و مرگ همسر اقای دکتر فلان را تسلیت گفتن
هم کلاسیم که خانمی توپول، بامزه وبیوه ای است گفت:
- بریم تو سایت اساتید سرچ کنیم ببینم اگه خوشگله برم تو کارش
- بی وجدان بذار حداقل کفن زنه خشک بشه!!!
- نه! دیر می شه ... الان به همدردی احتیاج داره!!!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠