۲۴ اسفند ۱۳۸۶

خیلی حس خاصیه ...که سر و صورت یک کودک را عاشقانه ماچ کنید و بعد بفهمید عادت داره بره سر توالت فرنگی و آب ان را بپاشد به صورت خودش...خیلی حس عجیبیه نه؟

۱ نظر:

باران بهانه بود گفت...

اي جان .خواهر زاده من اينجوريه .

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...