خیلی حس خاصیه ...که سر و صورت یک کودک را عاشقانه ماچ کنید و بعد بفهمید عادت داره بره سر توالت فرنگی و آب ان را بپاشد به صورت خودش...خیلی حس عجیبیه نه؟

نظرات

اي جان .خواهر زاده من اينجوريه .

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠