۲۷ اسفند ۱۳۸۶


هر کی هر چی می خواد بگه ...بوی هوای شیراز به بقیه شهرا فرق داره....

من در اتاقم در شیراز کنار پنجره نشسته ام و ابجی کوچیکه و پسر دائی در حال وراجی برای من هستند و مامان هم داره عطری یه غذای خوشمزه را به مشام می رساند...

دم هم کسانی که تو خونه تکو نی امسال مارو از دلشون بیرون نکردن گرم..ما هم قول می دیم زیاد جا نگیریم

اس ام اس جگر خراشی بود ها...

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...