من جواد ترین شلوار دنیا را خریدم. رنگش همون آبی دهاتیه است و روی آن گلدوزی شده و وسط گلدوزی ها یک پروانه قرمز هست...(صبر کنید هنوز تموم نشده)...پاچه اش بر می گرده و روی برگردونش با پولک صورتی نوشته لاو ...اوهوق

...هی می رم تو کمد بهش نگاه می کنم ومی خندم...چراخریدمش؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه