۲۱ فروردین ۱۳۸۷

بوی خارجه


دختر خاله عروسک قورباغه ای منو بو می کنه میگه :وای کو نش چه بوی خوبی می ده ، انگار توخارجیم!

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...