۲۷ فروردین ۱۳۸۷


- ممنون سارا.. این مدلی که برام زدی اسمش چیه؟
- لیلا فروهر جدید... سشوار بکشم برات؟
- لیلا فروهر؟!!!! ... کچلم کن لطفا...

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...