- ممنون سارا.. این مدلی که برام زدی اسمش چیه؟
- لیلا فروهر جدید... سشوار بکشم برات؟
- لیلا فروهر؟!!!! ... کچلم کن لطفا...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠