۲۸ فروردین ۱۳۸۷

یه شربت ضد انگل هست که رنگ و غلظتش عین خونه و به درد فیلمبرداری خیلی می خوره...به مدیر تولید گفتن که که سریع بره بخره ...رفت و اومد و گفت:
شربتشو نداشتن به جاش قرص ضد انگل را گرفتم

!!!

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...