یه شربت ضد انگل هست که رنگ و غلظتش عین خونه و به درد فیلمبرداری خیلی می خوره...به مدیر تولید گفتن که که سریع بره بخره ...رفت و اومد و گفت:
شربتشو نداشتن به جاش قرص ضد انگل را گرفتم

!!!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠