داشتیم فیلمی نگاه می کردیم که میز رستوران چرخان بود و مردم از غذاهای در حال حرکت انتخاب می کردن، خواهرک باهیجان می گه:چه جالب هرچی لازم داری می ره...
می گم: منظورت اینه که هر چی لازم داری می یاد؟
ادای گریه را در می آورد و می گه :شماچرا منو تحقیر می کنید؟ خب وقتی می ره بعد دوباره می یاد...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠