۳۰ فروردین ۱۳۸۷

تلوزیون نشست تخصصی "مطالعات زنان" را نشان می دهد . تعداد فراوانی زن به شدت چادری دور میز کنفرانس نشسته اند اما تنها سخنران یک مرد روحانی است.

نمی دونم چرا یاد کلیپ های اندی افتادم ...یک مرد با یک عالمه زن دورش...

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...