تلوزیون نشست تخصصی "مطالعات زنان" را نشان می دهد . تعداد فراوانی زن به شدت چادری دور میز کنفرانس نشسته اند اما تنها سخنران یک مرد روحانی است.

نمی دونم چرا یاد کلیپ های اندی افتادم ...یک مرد با یک عالمه زن دورش...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه