کاش می شد چغله بادوم را فریز کرد که بشه زمستون هم خوردش

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه