۱۷ مهر ۱۳۸۷

زنده کشی ملیدوستم رفته کارت ملی شو بگیره دیده دارن به یه شوهری می گن: چون خانم شما فوت کردن ما نمی تونیم کارت براشون صادر کنیم
و البته تمام مدت خانم فوت کرده کنار دست آقا شون ایستاده بودن و مشرف به سکته

هیچ نظری موجود نیست:

عزيز دل حتي دستگاه كارت خوان نداشت

بهار که بودم برای خرید لازم نبود جای دیگری بروم، همه چیز خوردنی و پوشیدنی و مصرفی در اطرافم بود. مراکز خرید هفت تیر هم مواردی که در محله ن...