خدایا توپی پلیز

در شدت محاصرهٔ قسطنطيه، آنگاه که تسخير عاصمهٔ روم شرقى مسلم بود، جاسوسان، محمد دوم را آگاهى بردند که در شهر انقلابى عظيم است چه کشيشان و بالتّبع ديگر مردمان در مسئلهٔ کلامى بر دو بخش شده و هم‌اکنون امپراطور و ساير سران در کليساى قديم صوفى گرد آمده‌اند و بحث مى‌کنند که زخم وارد بر مسيح آيا بر جنبهٔ لاهوت آن حضرت خورده يا ناسوت او [سلطان] محمد در حال تيرى از توپى سنگين به همان کليسا گشاد و چون اصابت کرد گفت: هم به لاهوتش خورد هم به ناسوت... (به نقل از امثال و حکم دهخدا، ج ۴، ص ۱۹۸۷)

نظرات

‏MoNO گفت…
لاهوت و ناسوت یعنی چه؟
‏قرتشت گفت…
سلام
جالب بود.
برقرار باشين
آدمیزادی گفت…
:))
ایول به سلطان محمد
‏يه عاشق گفت…
در شدت محاصرهٔ و تحريم اقتصادي پارس، آنگاه که تسخير عاصمهٔ آن مسلم بود، جاسوسان، محمود را آگاهى بردند که در شهر انقلابى عظيم است چه آخوندان و بالتّبع ديگر مردمان در مسئلهٔ کلامى بر دو بخش شده و هم‌اکنون ايشان و ساير سران در مجلس جديد گرد آمده‌اند و بحث مى‌کنند که زخم وارد بر ملت آيا بر جنبهٔ لاهوت آنها خورده يا ناسوت آنها (دكتر) محمود در حال گ و ز ي به همان مجلس گشاد و لايحه اي اندر احوال يارانه ها ضميمه اش و چون اصابت کرد گفت: هم به لاهوتشان خورد هم به ناسوتشان...

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه