۱۷ اسفند ۱۳۸۹

سربداران

مادرک با شوهر دوستم حسابی در گپ و گفتهای سیاسی بودند و مادرک قرار شد شهردار شیراز بشه و به شوهر دوستم هم که فمینیسته پست ریاست انجمن دفاع حقوق زنان را بدهد.
آخرش شنیدم مادرک بهش می گفت: ام شومو بایه خیلی مقاوم باشی ها ...شغل ما سر بر داره ها

۲ نظر:

سندباد گفت...

ای جااانم !
ایشالله همیشه مقاوم و سلامت و به روز باشن

ناشناس گفت...

I would love to meet your mom-- she must be a sweet lady with a great sense of life.

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...