ضرب المثل شیرازی

زبان نیک است و قپ غیبت
ترجمه: گاز گرفتن زبان نشانه خوبی است اما گاز گرفتن گونه بدين معني است كه كسي در حال غيب اوست
قپ= لپ

نظرات

‏ناشناس گفت…
ترشیده
‏سندباد گفت…
اما درد هر دوتاش خیلی بده لامصصب !
...
هیچی ولش کن !

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه