۱۷ اسفند ۱۳۸۹

ضرب المثل شیرازی

زبان نیک است و قپ غیبت
ترجمه: گاز گرفتن زبان نشانه خوبی است اما گاز گرفتن گونه بدين معني است كه كسي در حال غيب اوست
قپ= لپ

۲ نظر:

ناشناس گفت...

ترشیده

سندباد گفت...

اما درد هر دوتاش خیلی بده لامصصب !
...
هیچی ولش کن !

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...