۱۹ اسفند ۱۳۸۹

اگه می شد چی می شد

نمی شه یه راهی پیدا کرد که سریع بفهمیم این جی جی ها ایدز دارن یا نه؟

نه عزیزم باید آزمایش بدن که خب طول می کشه


بیا یه چیزی درست کنیم مثل کاعذ تورنسل که بذاری تو دهنشون رنگش عوض بشه معلوم بشه ایدز دارن


اره اگه درست کنیم پولدار می شیم اما من و تو عرضه اش را نداریم

جمع نبند! من دارم تو نداری..ببین الان تقسیم کار می کنیم، کاغذ از من، تورنسل از تو

:)))))))))))))))وای امیر صبر کن این جمله تو یادداشت کنم.:)))))))))))))))

ببین هنوزهیچی نشده طرح را دزدیدی

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...