۳۱ فروردین ۱۳۹۰

سگ پسند هم شدیم

امروز یه سگ بد اخلاق که داشت پاچه همه را میگرفت، به من لبخند زد

۶ نظر:

ک گفت...

به این میگن بخت و اقبال سگی !

مهدی گفت...

حتما پوست و استخووون هستی و خیلی لاغر برای همین بهت لبخند زده.

سندباد گفت...

عجب دنیایی شده !
این از نشونه های آخر الزمون نبود ؟

ارش گفت...

وای گیسو جان حتما میخواست بخوره تو رو !

حواس پرت گفت...

سگ بداخلاق پاچه گیر هیز!

ناشناس گفت...

سگ استعاره بود؟

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...