بخوریمشون

پسرخاله های دوقولم که یادتان هست
مادرک هر وقت می خواهد به فسقلی ها غذا بدهد،پ ارچه ای پهن می کند زیرشان که با آرامش بریزند و بپاشند
حالا هر وقت که مهمانها زیاد هستند و سفره روی زمین می اندازیم
قبل از بشقاب و قاشق
این دو تا با جدیت تمام می روند وسط سفره می نشینند، منتظر

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠