۱۴ فروردین ۱۳۹۲

خواهرک عکسایی که از مادرک گرفته را بهش نشون می ده

ولی تو چهار تا نشونوم دادی 
یعنی چی؟
پنج تا عکس ازوم گرفته بودی
وای مامان حافظه فیل داری به قرعان
نه عامو حافظه ام قدیما مثل فیل بود، الان دیگه خیلی وقتی" اوی زای مل" گرفتم

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ای جون دلم به این مادرک.....عزیز دلم.
گیس طلا به جای من تو شیراز چاقاله بادوم بخور...و البته بستنی فالوده تپه سینما.
مصی

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...