خواهرک عکسایی که از مادرک گرفته را بهش نشون می ده

ولی تو چهار تا نشونوم دادی 
یعنی چی؟
پنج تا عکس ازوم گرفته بودی
وای مامان حافظه فیل داری به قرعان
نه عامو حافظه ام قدیما مثل فیل بود، الان دیگه خیلی وقتی" اوی زای مل" گرفتم

نظرات

‏ناشناس گفت…
ای جون دلم به این مادرک.....عزیز دلم.
گیس طلا به جای من تو شیراز چاقاله بادوم بخور...و البته بستنی فالوده تپه سینما.
مصی

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠